เซรามิคส์ อาร์ อัส | CERAMICS R US

ผลิตภัณฑ์ของเซรามิคส์ อาร์ อัส

เลือกผลิตภัณฑ์จากประเภทอุตสาหกรรมของท่าน

แก้วและกระจก

การเกษตร

เซรามิก

อาหาร

บอยล์เลอร์

 

กลุ่มอุตสาหกรรม

ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเซรามิคส อาร อัส

ชิ้นส่วนยานยนต์

เหล็กและอลูมิเนียม

ปิโตรเคมี

สี

พลาสติก

เหมืองแร่

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของเรา

วัสดุทนไฟ และฉนวนกันความร้อน

เตาเผา และอุปกรณ์เครื่องมือ

สารเคมี แร่ และผงสี

กลุ่มบริษัท APA SYNDICATE

ติดต่อเซรามิคส์ อาร์ อัส

บริษัท เซรามิคส์ อาร์ อัส จำกัด

เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 69

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

TEL :  (+66) 2 321 9155-7

FAX :  (+66) 2 321 7390

EMAIL :  contact@ceramicsrus.co.th

FACEBOOK :  cruthailand

LINE ID :  ceramicsrus

© CERAMICS R US COMPANY LIMITED.

ALL RIGHTS RESERVED.