เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

เซรามิคส์ อาร์ อัส | CERAMICS R US

เซรามิคส์ อาร์ อัส ( CERAMICS R US )  หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ซีอาร์ยู ( CRU ) เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532

โดยเป็นผู้จำหน่ายสินค้ามากกว่า 1,000 รายการ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก แก้ว กระจก เหล็ก โลหะ โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี

ปูนซีเมนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ยานยนต์ และพลาสติก

 

CRU ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพราะ CRU ยึดมั่นในบริการที่เป็นเลิศ ด้วยการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพดี หลากหลาย ครบทุกความต้องการ จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ทั่วโลก จัดส่งสินค้ารวดเร็วตรงเวลา พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงที่สามารถให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

 

CRU รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้า และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุก ๆ ด้านให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน

CERTIFICATE

CERTIFICATE
ISO 9001:2008 Certified

ดาวน์โหลด ใบ Certificate : ISO 9001:2008

© CERAMICS R US COMPANY LIMITED.

ALL RIGHTS RESERVED.